Thiết bị khách sạn trong phòng tắm

KHĂN TẮM TRẮNG KHÁCH SẠN ( CÓ SẴN )

Khăn tay 34 x 34 cm – 60g

Khăn mặt 34 x 70 cm – 120g

Khăn Tắm 70 x 140cm – 500g

Khăn tắm 70 x 140 cm – 600g

Khăn thêu tên -logo khách sạn - spa - sân golf

Khăn tay 34 x 34 cm thêu logo

Khăn mặt 34 x 70 cm thêu logo

Khăn tắm 70 x 140 cm thêu logo

Khăn tắm cao cấp thêu logo

KHĂN DỆT TÊN - LOGO KHÁCH SẠN - SPA - RESORT

Khăn tay 34 x 34 cm dệt logo

Khăn mặt 34 x 70 cm dệt logo

Khăn tắm 70×140 cm dệt logo

Khăn tắm dệt logo khách sạn

Thảm chân phòng tắm khách sạn

Khăn thảm chân phòng tắm

Thảm chân dệt logo khách sạn

Khăn thảm chân trắng

Thảm chân và dép khách sạn